Surface-Mount Technology (SMT)

SMT (Surface-Mount Technology) is a method of mounting electronic components directly onto the surface of a printed circuit board (PCB). With this technology, SMD (Surface-Mount Devices) components can be mounted more efficiently than traditional through-hole components (THT). SMT allows for the creation of more compact and advanced electronic circuits, which is especially important in modern electronic devices.

About Us

We are a company specializing in SMD electronics assembly, ideal for prototypes and small production series. Our machine, equipped with two heads, is perfect for semi-automatic production. Although the paste application and PCB transport to the oven are done manually, this allows us to ensure flexibility and precision in every project.

Our Services

 • SMD Assembly: High-quality reflow assembly of SMD components.
 • THT Components: Manual soldering of THT components.
 • Prototypes and Small Series: We specialize in short production runs, offering fast turnaround times.

Why Us?

 • Reliability: We handle every order with the utmost care.
 • Experience: We have over a decade of experience in SMD assembly.
 • Flexibility: Thanks to partial automation, we can adapt to the individual needs of each client.

Contact for pricing and electronics assembly: support@wifilogger.net

Montaż powierzchniowy SMT

SMT (Surface-Mount Technology) to metoda montażu elementów elektronicznych bezpośrednio na powierzchni płytki drukowanej (PCB). Dzięki tej technologii komponenty SMD (Surface-Mount Devices) mogą być montowane bardziej efektywnie niż tradycyjne komponenty przewlekane (THT). SMT umożliwia tworzenie bardziej kompaktowych i zaawansowanych układów elektronicznych, co jest szczególnie ważne w nowoczesnych urządzeniach elektronicznych.

O Nas

Jesteśmy firmą specjalizującą się w montażu elektroniki SMD, idealną dla prototypów i małych serii produkcyjnych. Nasza maszyna, wyposażona w dwie głowice, doskonale sprawdza się w półautomatycznej produkcji. Choć nanoszenie pasty oraz transport PCB do pieca wykonujemy ręcznie, to właśnie dzięki temu możemy zapewnić elastyczność i precyzję w każdym projekcie.

Nasze Usługi

 • Montaż SMD: Wysokiej jakości montaż rozpływowy elementów SMD.
 • Komponenty THT: Ręczne dolutowanie komponentów THT.
 • Prototypy i Małe Serie: Specjalizujemy się w krótkich seriach produkcyjnych, oferując szybki czas realizacji.

Dlaczego My?

 • Sumienność: Każde zlecenie traktujemy z najwyższą starannością.
 • Doświadczenie: Mamy kilkunastoletnie doświadczenie w montażu elementów SMD.
 • Elastyczność: Dzięki częściowej automatyzacji możemy dostosować się do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Kontakt w sprawie wycen i montażu elektroniki: support@wifilogger.net

Oberflächenmontage (SMT)

SMT (Surface-Mount Technology) ist eine Methode zur Montage von elektronischen Bauteilen direkt auf die Oberfläche einer Leiterplatte (PCB). Mit dieser Technologie können SMD (Surface-Mount Devices) Komponenten effizienter montiert werden als traditionelle Durchsteckkomponenten (THT). SMT ermöglicht die Erstellung von kompakteren und fortschrittlicheren elektronischen Schaltungen, was besonders in modernen elektronischen Geräten wichtig ist.

Über Uns

Wir sind ein Unternehmen, das sich auf die Montage von SMD-Elektronik spezialisiert hat, ideal für Prototypen und kleine Produktionsserien. Unsere Maschine, ausgestattet mit zwei Köpfen, ist perfekt für die halbautomatische Produktion. Obwohl die Pastenauftragung und der Transport der Leiterplatten zum Ofen manuell erfolgen, können wir so Flexibilität und Präzision in jedem Projekt gewährleisten.

Unsere Dienstleistungen

 • SMD-Montage: Hochwertige Reflow-Montage von SMD-Bauteilen.
 • THT-Komponenten: Manuelles Löten von THT-Komponenten.
 • Prototypen und Kleine Serien: Wir spezialisieren uns auf kurze Produktionsläufe und bieten schnelle Durchlaufzeiten.

Warum Wir?

 • Zuverlässigkeit: Wir behandeln jede Bestellung mit größter Sorgfalt.
 • Erfahrung: Wir haben über ein Jahrzehnt Erfahrung in der SMD-Montage.
 • Flexibilität: Dank teilweiser Automatisierung können wir uns an die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden anpassen.

Kontakt für Preise und Elektronikmontage: support@wifilogger.net